ACTUALITATE

Anunt inscrieri clasa a 9 a

ÎN PERIOADA 20 IULIE – 25 IULIE 2023 – elevii declaraţi admişi la Colegiul Naţional »Dragoş Vodă » în clasa a IX-a, anul şcolar 2023-2024, însoțiti de către unul din părinți, vor depune dosarele de înscriere .

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE ÎN SĂLILE CLASELOR IX B ŞI XII A, ETAJ II din INTERNAT , ÎNTRE ORELE 10,00 - 15,00

Înscrierea se face pe baza următoarelor acte :

- cererea tip de înscriere in invăţământul liceal , completată de către părinte (model ataşat prezentului anunţ) ;

- cartea de identitate /dacă este cazul şi certificatul de naştere, în copie ;

- ÎN ORIGINAL - Adeverinţa cu notele şi media generală la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a ;

- ÎN ORIGINAL - Foaia matricolă de promovare a claselor V – VIII

( cu calculul mediei generale ) ;

- fişa medicală ;

PĂRINŢII ŞI ELEVII SUNT RUGAŢI CA LA DEPUNEREA DOSARELOR SĂ AIBĂ ASUPRA LOR CĂRŢILE DE IDENTITATE, PIX/STILOU PERSONAL.

DIRECTOR,

PROF. CARP GABRIELA DORINA

actualitate

Documente

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.