Misiune, Viziune, Ținte Strategice

Principiile care conduc activitatea Colegiului Național „Dragoș Vodǎ” sunt:

 • Orientarea actului didactic spre o educație complexǎ (formalǎ, nonformalǎ , long life learning)
 • Flexibilitate educaționalǎ ȋn contextul descentralizarii sistemului de ȋnvǎțǎmânt
 • Acceptarea și valorizarea diversitǎții culturale și susținerea accesului egal la educație
 • Cooperare și solidaritate socialǎ prin parteneriat cu familiile elevilor, cu instituții de ȋnvǎțǎmânt, cu comunitate

  Misiunea școlii

  Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” îşi propune să asigure un nivel ridicat de performanţă şcolară, care să permită absolvenților integrarea optimă ȋn mediul academic și pe piata muncii.

  Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” promoveazǎ dezvoltarea calitǎților și aptitudinilor fiecǎrui elev ȋn vederea educǎrii ȋn spiritul muncii, al cinstei, onestitǎții, construindu-le personalitatea prin dobândirea de cunoștințe de cultura generalǎ, prin formarea de abilitǎti practice ȋn vederea dezvoltǎrii competențelor cheie și a ȋnsușirii valorilor fundamentale ale culturii nationale si internationale.

  Un interes deosebit se acorda pregǎtirii elevilor pentru ȋntelegerea si aplicarea principiilor democratice, a dezvoltarii abilitǎților de comunicare și relationare, aprecierii valorilor culturale si artistice din patrimoniul universal.

  Viziunea școlii

  Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” , o şcoală cu tradiţie, modernă şi performantă, ancorată ȋn realităţile societăţii româneşti și europene, promotoarea unui învățământ de calitate, orientat pe valori, creativitate, cunoștințe fundamentale și specifice.

  Ținte strategice

  1. Îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora
  2. Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare prin accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev
  3. Stimularea performanţei în învăţământ şi promovarea cercetării ştiinţifice orientate spre nevoile şcolii şi comunităţii
  4. Crearea unui climat de siguranţă fizică în toate spaţiile unităţii de învăţământ
  5. Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli Uniunea Europeană
  ACCES RAPID

  Opțiuni

  Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.