Câmpulung Moldovenesc

ȘCOALĂ EUROPEANĂ


         

 Concursul național EUROSCOLA ediția a XII-a (2019-2020) #EuroscolaRO2019

În vederea informării tinerilor cu privire la procesul de integrare europeană și pentru promovarea participării lor la construcția Uniunii Europene, Parlamentul European a creat programul Euroscola.

Cadrul strategic Educație și formare 2020 (ET 2020), gândit pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții și vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

Principalul scop este de a sprijini statele membre în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a sistemelor de educație și formare, capabile să asigure tuturor cetățenilor mijloacele necesare pentru a-și atinge potențialul, precum și să asigure prosperitatea economică durabilă și capacitatea de integrare profesională.

În acest context, Colegiul Național ,,Dragoș Vodă din Câmpulung Moldovenesc se înscrie la concursul Euroscola, ediția a XII-a (2019-2020), desfășurată sub titlul generic Educația schimbă vieți, cu proiectul intitulat Through Education and Work to Success. Campanie de promovare a unei cariere în slujba comunității (dr. Agneta Pal)

Echipa C. N. Dragoș Vodă, formată din 24 de elevi și coordonată de 2 profesori, își propune să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes identificate în timpul colectării informației.

Scopul proiectului este informarea și conștientizarea elevilor, tinerilor și a comunității locale cu privire la rolul educației și beneficiile învățării/practicării unei meserii, atât în plan personal, cât și la nivelul comunității, valorificându-se potențialul propriu și experiențele de viață acumulate.

Obiectivele educaționale ale proiectului:

– familiarizarea elevilor cu prevederile cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale, ce vizează sprijinirea statelor membre în dezvoltarea sistemelor proprii de educație și formare;

– o mai bună cunoaștere a Uniunii Europene și a valorilor prin care aceasta se întemeiază;

– valorificarea potențialului elevilor prin crearea unor contexte concrete și constructive de învățare, generatoare de interes, motivație și plăcerea interacțiunii între oameni, raportate la nevoile și cerințele unei societăți în continuă dezvoltare;

– selectarea unei personalități din comunitatea locală cu o carieră de succes, rod al educației serioase și practicării unei meserii în devenirea personală și profesională;

– conceperea și implementarea proiectului de campaniede informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes identificate în timpul colectării informației;

– realizarea unui afiș de promovare a proiectului de campanie și evidențierea rezultatelor obținute;

– dezvoltarea competențelor de comunicare, a gândirii critice și analitice şi a lucrului în echipă;

– stimularea respectului de sine, în vederea conștientizării rolului pe care îl are un cetățean în societate;

– promovarea egalității de șanse în educație și dreptul fiecărui elev de a învăța;

– dezvoltarea potențialului creativ al elevilor prin activitățile propuse în cadrul campaniei de promovare;

– exersarea deprinderilor de valorificare a potențialului intelectual propriu prin exersarea deprinderilor în situații inovative de învățare;

– dezvoltarea competențelor cheie ale secolului al XXI-lea în rândul tinerilor: competențe civice, digitale, de comunicare în limba română și în limba engleză;

– dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate prin implicarea în activități ce valorifică spiritul democratic, cetățenesc, civic, tolerant al omului, atât în relația cu sine însuși cât și cu semenii săi.

Componența echipei:

Coordonatorii proiectului: prof. dr. Cojocari Moroșan Alexandru și prof. Cârloanță Angelica

Echipa de proiect este formată din 24 de elevi:

 1. Alaci Ingrid
 2. Nisioi Alexandra
 3. Adamciuc Flavia
 4. Ciosnar Dragoș
 5. Ferențiu Emma
 6. Petrașuc Cezara
 7. Nisioi Daniela
 8. Bodnariuc Ciprian
 9. Surpat Gianina
 10. Moisa Elena
 11. Candrea Diana
 12. Răileanu Alexandru
 13. Niga Adriana
 14. Vermeșan Roxana
 15. Andrei Carla
 16. Alboi Iulia
 17. Stanciu Andreea
 18. Forgaci Ana-Maria
 19. Sălăgean Sebastian
 20. Horga Adriana
 21. Străjeriu Maria Alexandra
 22. Hauca Diana
 23. Coruț Andreea
 24. Fercal Marian Ilie