Vă recomandăm să deschideţi site-ul acesta cu MOZILLA FIREFOX, CHROME sau OPERA ! * * * În Internet Explorer, pot apărea ERORI de afişare * * *

Hour of Code

SĂPTĂMÂNA ACEASTA ARE LOC EVENIMENTUL

„Hour of Code”

Hour of Code
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” a fost reprezentat la acest eveniment de către toţi elevii, aceştia fiind bucuroşi să constate că învăţarea algoritmilor şi a liniilor de cod poate fi realizată şi jucându-se. Evenimentul a fost organizat în colegiul nostru de către prof. Marieta SABIE.
 

„Hour of Code” este o mişcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi si studenţi din peste 180+ de ţări.

Oricine, oriunde poate organiza un eveniment Hour of Code.

 • Tutoriale de o ora sunt traduse în peste 40 de limbi.
 • Nu ai nevoie de cunostinte speciale.
 • Vârsta: de la 4 la 104 ani.

1,284 Evenimente Hour of Code în România

Facebook

Magia Crăciunului

MAGIA CRĂCIUNULUI

 

     Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”,Magia Craciunului alături de clasa organizatoare a XI-a A, vă invită la spectacolul caritabil „Magia Crăciunului”, ce va avea loc în sala de festivităţi a colegiului, în data de 17 decembrie, ora 1100.
Vă aşteptăm cu drag!
Facebook

Anticorupţie în educaţie

Anticorupţia în educaţie

 

ACTE NORMATIVE CE SUSŢIN STRATEGIA ANTICORUPŢIE ÎN EDUCAŢIE:

 

 • Ordinul M.E.N. 5144/26.09.2013 cu privire la strategia anticorupţie în sectorul educaţional
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 •  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;
 •  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;
Facebook
↓