Vă recomandăm să deschideţi site-ul acesta cu MOZILLA FIREFOX, CHROME sau OPERA ! * * * În Internet Explorer, pot apărea ERORI de afişare * * *

Anticorupţie în educaţie

Anticorupţia în educaţie

 

ACTE NORMATIVE CE SUSŢIN STRATEGIA ANTICORUPŢIE ÎN EDUCAŢIE:

 

 • Ordinul M.E.N. 5144/26.09.2013 cu privire la strategia anticorupţie în sectorul educaţional
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 •  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;
 •  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;
Facebook

Festivitate deschidere

Festivitatea de deschidere
a anului şcolar 2015-2016
.
va avea loc Luni (14.09.2015) la ora 1030
.
Uniforma şcolară este obligatorie !!!
.
Diriginţii claselor:
.
 • Cls. a VIII -a A  prof. Ionela Ştefaroi
 • Cls. a IX -a A  prof. Mariana CIUBOTARIU
 • Cls. a IX -a B  prof. dr. Doiniţa VASILIU
 • Cls. a IX -a C  prof. Roxana IOSEP
 • Cls. a IX -a D  prof. Alina NEGURĂ
 • Cls. a IX -a E  prof. Simona SANDU

.

*** Pentru celelalte clase, situaţia diriginţilor este neschimbată:

Facebook

Revocare transferuri

Revocarea aprobărilor de transfer

 

     Conform adresei IŞJ Suceava nr. 8539/31.08.2015, SE REVOCĂ aprobările de transfer ale absolvenţilor clasei a VIII-a care nu îndeplinesc condiţia mediei cel puţin egală cu a ultimului candidat declarat admis la specializarea şi unitatea şcolară specificată. Părinţii/tutorii legali ai elevilor se vor prezenta la secretariat în perioada 1-4 septembrie 2015, respectiv 7-11 septembrie 2015 pentru a ridica dosarele.
Facebook
↓