PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Axa prioritară 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

PROIECT POSDRU/87/1.3/S/ 64125; “Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii”

 

Scurtă descriere a proiectului

Activitatea principală a proiectului o reprezintă parcurgerea de către un grup ţintă format din 1200 cadre didactice din categoria nefilologi şi personal didactic auxiliar (câte 400 pentru fiecare judeţ), a unui program complet de studiu a limbii engleze, urmat de sesiuni de examinare pentru obţinerea de certificări recunoscute internaţional ale cunoştinţelor integrate de limba engleză: Cambridge FCE, Cambridge CAE sau BULATS.

Un program complet de formare cuprinde 200 ore şi este structurat astfel:

  • 135 ore de formare directă;
  • 60 ore de activitate pe platforma proiectului;
  • 5 ore de evaluare.

Programul va fi acreditat CNFP, astfel încât participanţii vor obţine şi un număr de credite transferabile.

Proiectul a demarat în luna septembrie 2010 şi se derulează pe o perioadă de 30 de luni.

Pentru judeţul Suceava, activitatea de formare se va desfăşura în trei centre de formare, acestea fiind în locaţiile partenerilor în proiect, respectiv  Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, cu un număr de 10 formatori.

 

Avantaje oferite prin proiect:

  • oportunitate pentru parcurgerea unui program complet de studiu a limbii engleze (200 ore);
  • achitarea din fondurile proiectului a programului de limbă engleză şi a taxei de examen pentru certificare;
  • materiale suport pe parcursul programului de formare oferite prin proiect;
  • obţinerea de către participanţi a unui număr de aproximativ 50 credite transferabile;