© Erasmus
ACTUALITATE

Proiect KA101 - Utilizarea limbii engleze-factor de performanță în educație - 2014-2015

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea competențelor lingvistice de limba engleză și a abilităților de comunicare și utilizare a limbii engleze de către cadrele didactice de diferite specializări.

MOBILITĂȚI:

1. Cursul de formare “Teaching English in the Secondary School” (25.10 - 1.11.2014) furnizat de LFEE Europe (Edinburgh, Marea Britanie) - 2 profesori

2. Cursul de formare “English for European Educators” (5 - 17.04.2015) furnizat de International Projects Centre (Exeter, Marea Britanie) - 3 profesori

3. Cursul de formare “Better English for Teachers” (5 - 18.07.2015) ) furnizat de International Projects Centre (Exeter, Marea Britanie) - 3 profesori

REZULTATE AȘTEPTATE:

- își vor îmbogăți vocabularul necesar comunicării în limba engleză, cu performanțe crescute de comunicare, scriere și citire;

- prin experiența acumulată, vor contribui la modernizarea și deschiderea școlii către valorile europene;

- vor avea posibilitatea accesării și consultării bibliografiei de specialitate, de psihopedagogie etc., apărute în diverse publicații din străinătate;

- vor beneficia de oportunități sporite pentru dezvoltare personală și profesională;

- își vor îmbunătăți calitatea metodelor de lucru cu elevii;

- își vor dezvolta competențele de lucru în echipă;

- vor beneficia de oportunitatea de a stabili legături, contacte (prin e-mail, telefon, rețele de socializare) cu cadre didactice din școlile UE, în vederea schimburilor de idei, experiență didactică, experiență managerială, realizate în cadrul unor proiecte de parteneriat, prin intermediul platformei www.etwinning.net sau a proiectelor multinaționale;

- vor cunoaște și vor înțelege mai bine cultura și sistemul de valori ale altor țări europene;

- își vor dezvolta atitudinea de participant activ la viața socială, în calitate de cetățean al UE;

- va crește motivația și satisfacția activității lor didactice zilnice.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.