ACTUALITATE

Anunt Admitere Matematica Informatica Intensiv Limba Engleza

Testul pentru verificarea cunoștințelor de limba engleză, pentru elevii admiși la specializarea matematică-informatică, în vederea admiterii în clasa cu specializarea matematică -informatică, intensiv limba engleză, va avea loc miercuri, 26 iulie 2023 și va consta dintr-o probă scrisă.

Elevii admiși la Colegiului Național ” Dragoș Vodă” , specializarea matematică-informatică, care au promovat pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză, pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2.În baza acestui document, elevii primesc nota 10 la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză.

În acest scop, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul Colegiului Național ” Dragoș Vodă” o cerere scrisă și prezintă adeverința/certificatul obținut/diploma obținută, în original pentru a se realiza o copie ”conform cu originalul” care se va atașa dosarului de admitere.

Această prevedere se aplică și candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba engleză. Dovada studierii limbii engleze la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.