REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR
PROBA DE EVALUARE A COMPETENȚELOR
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ