Atribuţiile consiliului de administraţie:

OMEN 4619 din 2014 – Organizarea si functionarea consiliului de administratie

Componenţa consiliului de administraţie:
Funcţia Nume, prenume Reprezintă
preşedinte Carp Gabriela Dorina Director CNDV
membru Niţă Luminiţa Reprezentant al Primăriei
membru Varvaroi Vasile Lucian Reprezentant al Consiliului Local
membru Berentan Corneliu Petru Reprezentant al Consiliului Local
membru Cojocari Alexandru Consilier educativ
membru Moruzi Laura Reprezentant al cadrelor didactice
membru Zancu Lucia Daniela Reprezentant al cadrelor didactice
membru Prundean Valentina Reprezentant al părinţilor
secretar Ghidion Dorina Secretar CA – fără drept de vot
observator Rotar Cristi Reprezentant al elevilor – fără drept de vot
observator Anastasiu Gabriel Reprezentant al sindicatului – fără drept de vot
Deciziile consiliului de administraţie: