Consiliul de administrație

Atribuţiile consiliului de administraţie:

OMEN 4619 din 2014 – Organizarea si functionarea consiliului de administratie

Componenţa consiliului de administraţie:
Funcţia Nume, prenume Reprezintă
preşedinte Carp Gabriela Dorina Director CNDV
membru Niţă Luminiţa Reprezentant al Primăriei
membru Flutur Cristina Reprezentant al Consiliului Local
membru Chirodea Gavril Reprezentant al Consiliului Local
membru Cojocari Alexandru Consilier educativ
membru Moruzi Laura Reprezentant al cadrelor didactice
membru Zancu Lucia Daniela Reprezentant al cadrelor didactice
membru Ciubotaraşu Laurian Reprezentant al părinţilor
membru Coca Laura Reprezentant al părinţilor
secretar Ghidion Dorina Secretar CA – fără drept de vot
observator Ionescu Rareş Reprezentant al elevilor – fără drept de vot
observator Loghin Rodica Reprezentant al sindicatului – fără drept de vot

 

Deciziile consiliului de administraţie: