CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ȘI TEHNOLOGII „ȘTEFAN PROCOPIU”

Etapa interjudețeană – 28-29 mai 2016 – Iași (secțiunea LUCRĂRI SCRISE – clasa a VII-a)

Premiul I – elev Ciobanu Dragoș, clasa a  VII-a, prof. îndrumător Debren Nicolae